Δηλώσεις Γ. Γραμματέα Σωματείου "ΕΝΩΣΗΣ" για τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ.

Ενεργό .