Ενημερωτική εκδήλωση

Ενεργό .

Ξεκίνησε ενημερωτικός κύκλος από το Σωματείο "ΕΝΩΣΗ "σε Ορυχεία και Σταθμούς παραγωγής για την διαδικασία προετοιμασίας της νέας Συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΣΕ),καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις της ΔΕΗ.  (Νότιο Πεδίο)