ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ενεργό .

Προς, ΕΡΤ 3.

Κύριε Διευθυντά,

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε ως Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ

« Η ΕΝΩΣΗ », τα θερμά μας συγχαρητήρια, για το ντοκιματέρ που προβάλλατε στο κανάλι σας «Ο ασκός του Αιόλου», όπου παρουσιάσατε την πραγματική διάσταση για την λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον.

Κύριε Διευθυντά,

Είμαστε εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση κολοσσός, η οποία συμβάλει τα μέγιστα στην Εθνική Οικονομία.

Επιχείρηση και εργαζόμενοι, δεχόμαστε επίθεση Κύρια από τα ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να πάρουν το ΦΙΛΕΤΟ που λέγετε παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από λιγνίτη, άρα πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι και αποτελεσματικοί, ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα συμφέροντα ως κοινωνία και ως εργαζόμενοι.