ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Ενεργό .

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας του προσωπικού.