Σε αναμονή για την παράταση λειτουργίας της 3-4 μονάδων ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ με Κ.Υ.Α.

Ενεργό .