ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΙΚΟΥ ΜΑΤΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ενεργό .